Servis a školení

Poprodejní servis

Poprodejní servis firmy  Aliko se zaměřuje na údržbu, aby se zabránilo neočekávaným odstávkám. Servisní personál se skládá ze špičkových odborníků v oboru, kteří se pravidelně vzdělávají. Aliko servisní síť se skládá z vlastních servistních techniků a autorizovaných servisních techniků v jednotlivých zemích a regionech.  

Dlouholeté zkušenosti zaručují rozsáhlé odborné znalosti strojů a umožňují předvídat možné problematické situace. Služby údržby poskytujeme průběžně nebo formou jednorázové návštěvy. 

O každé návštěvě údržby je vypracován protokol, který je elektronicky uložen na serveru dodavatele Aliko a zaslán zákazníkovi.

Školící služba

Klíčem k efektivnímu provozu každého výrobního stroje je jeho snadná obsluha. K tomu nabízíme desítky let vlastních zkušeností společnosti Aliko v oblasti strojů na výrobu plechů.

Společnost Aliko poskytuje školící služby i mimo dodávky zařízení a ve spolupráci s dalšími dodavateli zařízení. Každé školení poskytované společností Aliko je individuální a přizpůsobené potřebám zákazníka. Ať už se jedná o starý nebo nový stroj, můžeme poskytnout profesionální školení jak pro naše vlastní zařízení tak i pro zařízení našich zadavatelů.

Přestavby ohraňovacích lisů

Nabízíme přestavby ohraňovacích lisů, včetně řídících systémů, upínáčů nástrojového  systému včetně dodání CNC matrice pro ohýbání plechů.ALIKO - kalkulace lisovací síly