Servis a školení

Poprodejní servis

Poprodejní servis firmy  Aliko se zaměřuje na údržbu, aby se zabránilo neočekávaným odstávkám. Servisní personál se skládá ze špičkových odborníků v oboru, kteří se pravidelně vzdělávají. Aliko servisní síť se skládá z vlastních servistních techniků a autorizovaných servisních techniků v jednotlivých zemích a regionech.  

Dlouholeté zkušenosti zaručují rozsáhlé odborné znalosti strojů a umožňují předvídat možné problematické situace. Služby údržby poskytujeme průběžně nebo formou jednorázové návštěvy. 

O každé návštěvě údržby je vypracován protokol, který je elektronicky uložen na serveru dodavatele Aliko a zaslán zákazníkovi.

Školící služba

Klíčem k efektivnímu provozu každého výrobního stroje je jeho snadná obsluha. K tomu nabízíme desítky let vlastních zkušeností společnosti Aliko v oblasti strojů na výrobu plechů.

Společnost Aliko poskytuje školící služby i mimo dodávky zařízení a ve spolupráci s dalšími dodavateli zařízení. Každé školení poskytované společností Aliko je individuální a přizpůsobené potřebám zákazníka. Ať už se jedná o starý nebo nový stroj, můžeme poskytnout profesionální školení jak pro naše vlastní zařízení tak i pro zařízení našich zadavatelů.

Přestavby ohraňovacích lisů

Nabízíme přestavby ohraňovacích lisů, včetně řídících systémů, upínáčů nástrojového  systému včetně dodání CNC matrice pro ohýbání plechů.Spočítejte si potřebnou lisovací sílu pro Vaše použití